Ana sayfa / Bilirkişilik / Bilirkişilerin Rapor Teslim Süreleri Takip Edilecek…

Bilirkişilerin Rapor Teslim Süreleri Takip Edilecek…


Adalet Bakanlığı’ndan merkez ve taşra teşkilatlarına gönderilen resmi yazıda, bilirkişilere verilen görevleri zamanında yapıp yapmadıklarının kontrolüne ilişkin olarak “Rapor Teslim Kontrolü” modülünün hazırlandığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı’ndan merkez ve taşra teşkilatlarına gönderilen resmi yazıda, bilirkişilere verilen görevleri zamanında yapıp yapmadıklarının kontrolüne ilişkin olarak “Rapor Teslim Kontrolü” modülünün hazırlandığı bildirildi.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine göre “”bilirkişi raporunun belirlenen süre içinde mazeretsiz olarak verilmemesi halinde bilirkişilik bölge kurullarınca, ihlalin niteliğine göre bilirkişi hakkında listeden çıkarma, bir yıla kadar geçici süreyle listeden çıkarma veya uyarma yaptırımının uygulanabileceği” hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 52. maddesinin 3. fıkrasında “Bilirkişi, kendisine verilen asıl veya ek süre dolmasına rağmen mazeretsiz olarak raporunu sunmadığı takdirde, raporunu verinceye kadar kendisine yeni bir bilirkişilik görevi verilemez. Görevlendirmeyi yapan merci bu durumu tespit ettiğinde derhal bölge kuruluna bildirimde bulunur.” hükmü yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı tarafından ilgili birimlere gönderilen yazıda; Bilirkişilik Kanunu ve Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak bilirkişilerin görevlendirmeyi yapan merci tarafından kendilerine verilen sürede raporlarını teslim edip etmediklerinin kontrolü ile ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermeleri amacıyla UYAP bilişim sisteminde gerekli düzenlenmeler yapılmış olup, 18/01/2019 tarihi itibariyle “Rapor Teslim Kontrolü” aktif hale getirileceği bildirilmiştir.

Bu tarihe kadar mevcut bilirkişilerin ellerinde bulunan raporları ilgili birimlere teslim etmemesi durumunda kendilerine tekrar bir görevlendirme yapılamayacağı bildirildi. Ayrıca bu durum bilirkişilere SMS ve UYAP Portal üzerinden de duyuruldu.

Yazar admin

Check Also

İstanbul Bölge Bilirkişilik Kurulu eksik Evrak Listesi Yayımlandı

2019 Yılı Bilirkişi listesine girmek isteyenlerin başvurularında eksik olan evraklar İstanbul Bölge Bilirkişilik kurulu tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir